A finals de 1985 l'episcopat català escriví una carta pastoral, la més famosa del segle XX i el punt de referència indispensable sobre el tractament cristià del tema del nacionalisme. En aquest llibre unes consideracions generals introdueixen a un comentari detallat a cada apartat del text, tot fent-ne veure l'actualitat i al mateix temps la urgència d'un nou compromís al cap de vint-i-cinc anys.