Compartir aquest treball literari que ara presenten a aquest 2x3 ha estat un vertader plaer. Hem eixugat els nostres relats, que, segur ara, quan les llegiu, no sabreu quin és d’un i quin és de l’altre. Pot ser això és el mèrit. 2x3 és més una operació aritmètica que matemàtica, ja que en aquesta obra trobarà cada lector la suficient llibertat per deixar volar la imaginació, la nostra segueix volant... Qui diu que un dia no continuem multiplicant.