PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC AL PACIENT