Dos delitos e das penas publicouse orixinalmente en 1764 como obra dobremente anónima, xa que non constaba nesa primeira edición nin o nome do autor nin o do editor. Así mesmo, esta edición orixinal, que era por certo moi deficiente, non levaba a división en capítulos numerados que hoxe presenta; levaba soamente títulos marxinais. Con todo, o seu éxito foi fulminante: antes do final do verán dese ano xa estaba esgotada a edición. Nun mes vendéronse máis de 500 exemplares e comezando setembro xa se falaba da obra en Milán. O lector atopaba sorprendido nun libro tan pequeno unha enorme cantidade de cuestións, de ideas, que desmontaban por completo as bases do sistema penal, pero que ademais, poñían os fundamentos para a construción dun sistema novo. Dos delitos e das penas é un libro de ruptura coa tradición, un libro contra os prexuizos de séculos, contra a tiranía do costume, que é o lexislador máis común das nacións, contra a resistencia ante as ideas novas, contra a obediencia acrítica aos principios recibidos.