Publicació que té com a objectiu principal resoldre de manera homogènia els prob lemes de traducció entre el català i el castellà que presenten els noms propis i els noms oficials en els textos formals de l'administració, tot i que pot ser ú til també per als textos d'altres organismes.