Ur f?rsta kapitlet "Det fria Sverige": Vad ?r f?reningen Det fria Sverige? Vad vill vi? Varf?r investerar vi tid och pengar i denna sammanslutning? Varf?r ska du g?ra det? Det kan finnas m?nga fr?gor f?r den som just kommit i kontakt med oss och p? f?ljande sidor ?mnar vi f?rklara och ber?tta s? mycket vi kan f?r att du skall f? en s? enkel och klar bild som m?jligt av oss. M?nga av fr?gorna f?r dock sitt svar i namnet p? f?reningen: Vad vill vi? Vi vill det fria Sverige! Det ?r egentligen inte mer komplicerat ?n s?. F?reningen Det fria Sverige grundades 2017 och i dess f?rsta styrelse sitter Dan Eriksson, Ingrid Carlqvist, Patrik Larsson, Robin Holmgren, Daniel Fr?ndel?v och Magnus S?derman. I denna skrift, som stadf?stes i samband med ?rsm?tet den 27 oktober 2017, f?rklaras analysen av s? v?l nutiden som framtiden, visionerna f?r f?reningen och n?dv?ndigheten av en svensk organisering.?