Aquest volum VIII, d'un conjunt de deu, reflecteix l'afebliment de la institució , tal com la monarquia hispànica havia pretès des del 1652. La presència de l'ex èrcit en territori català i el distanciament de les classes populars envers la m onarquia posaran en evidència la dependència pràctica de la Generalitat respecte al poder reial.