El desenvolupament de l'assignatura Econometria Actuarial de la llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres, ha conduït a fer una recopilació de material docent i casos aplicats que suplissin la manca de manuals d'econometria dedicats a especialistes en finances i assegurances. En aquest sentit, Econometria Actuarial: Material docent i casos pràctics té quatre vessants: a) inclou material que facilita l'estudi de la matèria, b) presenta casos reals extrets de la bibliografia especialitzada per a la seva discussió a classe, c) proporciona petites bases de dades per realitzar pràctiques amb ordinador, i d) proposa exercicis i problemes en relació amb els conceptes fonamentals de la matèria.