Gaan of blijven? is eerst en vooral een boek voor de steeds grotere groep adventisten die zich zorgen maken over allerlei ontwikkelingen in hun kerk. Zij zien een groeiend fundamentalisme, een toenemende polarisatie en weigering om standpunten bij te stellen (zoals bijv. op het punt van de rol van de vrouw in de kerk). Velen hebben ook geloofsvragen waarop ze geen antwoord krijgen.? En vaak vragen zij zich af of ze alle Fundamentele Geloofspunten tot in detail moeten onderschrijven om zich een ?echte? adventist te mogen noemen. De schrijver is heel open over zijn eigen vragen en twijfels. Hij vertelt waarom hij er desondanks voor kiest om in de kerk te blijven. Hij wil proberen anderen te helpen diezelfde keuze te maken en op een positieve en constructieve wijze met hun twijfels om te gaan.