A través de l’estudi de les revistes en les quals Bataille va participar, aquest llibre analitza el paper de l’art dins de la seva reflexió filosòfica. Per l’autor l’art pertany a l’esfera de les activitats inútils i desinteressades que reflexa la “part maleïda” de la humanitat, aquelles que degut al seu caràcter transgressor permet a l’home retrobar la seva sobirania en el temps tràgic de la creació.