Aquesta guia s'ha elaborat prenent com a base l'edició publicada l'any 1997, i p resenta com a novetat la incorporació d'exemples pràctics. La publicació té per objectiu facilitar la tasca a totes les organitzacions que encara no hagin impla ntat un sistema de gestió mediambiental i es vulguin introduir en aquest mecanis me de corresponsabilitat.