El llibre planteja una orientació sobre l’eticitat de les intervencions genètiques per tal de preservar la dignitat de la persona i mostra la necessitat d’un diàleg interdisciplinari en aquesta matèria. L’estudi es fa a partir d’un pensador tan paradigmàtic com Hans Jonas. Cal destacar, a més, una presentació sintètica del que ha estat el projecte genoma humà i les seves implicacions en els camps social, mèdic i jurídic.