Per aconseguir la igualtat entre tots, no cal repartir les riqueses, sinó els mitjans per aconseguir-les, i la riquesa no és sols econòmica, també és cultural, social i moral. La globalització serà molt bona quan sigui exportació, importació i col·laboració en cultura i coneixements, i serà dolenta quan sigui només especulació i negocis. Avui en dia s'ensenya massa a competir i poc a compartir.