O presente volume ofrece un variado conxunto de receitas de pastalaría clasificadas segundo se trate de biscoitos, cremas, masas, sobremesas con froitas ou de leite, semifríos, xeados, sobremesas de nadal... para achegar ao lector unha explicación sinxela para a elaboración de suculentas sobremesas. A explicación iníciase coa relación de materiais que se precisan en cada caso, así como a cantidade exacta de ingredientes, para pasar a continuación a relatar o proceso de elaboración. O libro, tal como foi concebido, serve de guía para os alumnos de cursos de pastelaría. Así, os aprendices contan cunha ferramenta de traballo que os conducirá polos mellores métodos e utensilios para crear doces e pasteis de todo tipo.